Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετικέτα: ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εκδόθηκε η πρόσκληση για το νέο πρόγραμμα «Leader» (ΦΕΚ)

Εκδόθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη...