Τρία στα τέσσερα προϊόντα που καταναλώνουμε είναι εισαγόμενα...

Ξένες στην ίδια τους τη χώρα είναι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, αφού μόλις το 26% των προϊόντων πο...

Εισαγόμενο το μεγαλύτερο ποσοστό των ψαριών που καταναλώνουμε...

Η Ελλάδα, με τόσο μεγάλη παράδοση στην αλιεία, εισάγει σήμερα το 66% των ψαριών που καταναλώνει. Τα ...