Διεθνής Διαγωνισμός για προμήθεια Ειδικού εξοπλισμου για μαθητές ...

Με διεθνή διαγωνισμό εξασφαλίζεται η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για μαθητές με προβλήματα όρασης κ...

Νέος εξοπλισμός για τα Ειδικά Σχολεία της Σκιάθου...

Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα που αφορά στον εξοπλισμό των Ειδικών Σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ...