Πρόσληψη ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε....

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής δυνάμει του Νόμου 4310/2014, άρθρο 18 όπως αντικατασ...

Πρόσληψη ειδικού επιστήμονα στο Δ. Θεσσαλονίκης...

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν -1- εξωτ...

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Προκήρυξη θέσης ειδικού επιστήμονα...

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο της Πράξης ...