Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΙΔΙΚΟς ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Ετικέτα: ΕΙΔΙΚΟς ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟς ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Πρόσληψη ειδικού επιστημονικού συνεργάτη στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής δυνάμει του Νόμου 4310/2014, άρθρο 18 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Νόμου 4386/2016...

Πρόσληψη ειδικού επιστήμονα στο Δ. Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν -1- εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα, (Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό), για την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης...

ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Προκήρυξη θέσης ειδικού επιστήμονα

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της συλλογικής δράσης των εργαζομένων του ιδιωτικού...