Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ετικέτα: ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Προσλήψεις 2 μηχανικών στο Δ. Γαλατσίου

O δήμος Γαλατσίου γνωστοποιεί την πρόσληψη 2 ειδικών συνεργατών με ειδικότητες Πολιτικού Μηχανικού (ΠΕ) και Αρχιτέκτονα Μηχανικού (ΠΕ). ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Ηλιούπολης

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 και τον ΟΕΥ του Δήμου Ηλιούπολης με αριθμ. 707/τ.Β΄/2015 ΦΕΚ όπως αυτός...

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Καλαμαριάς

Ο δήμος Καλαμαριάς καλεί όσους διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη θέσης Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, να υποβάλλουν...

Προσλήψεις ειδικών συνεργατών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «PROteuS - Προωθώντας την ασφάλεια δημιουργώντας μία Μεσογειακή Ομάδα για...

Προσλήψεις 3 συνεργατών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο “ Startup method through Advanced Reflective Tools by Universities &...

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Σπάρτης

O δήμος Σπάρτης κοινοποιεί την πρόθεση του για την πρόσληψη με επιλογή ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μέχρι την...

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Παλαμά

O δήμαρχος Παλαμά ανακοινώνει την πρόθεση για την πρόσληψη με επιλογή, ενός Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ειδικότερα έως...

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «WiseGRID» με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Γεώργιο Σταμούλη, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή...

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Αλεξανδρούπολης

O δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει ότι πρόκειται να πληρωθεί μία θέση Ειδικού Συνεργάτη μετά από επιλογή του δημάρχου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. Για...

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Χίου

Ο δήμαρχος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη Ειδικού Συμβούλου ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση, φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του...