Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Βόλου...

Ο Δήμαρχος Βόλου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 163 Ν. 3584/2007, γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός Ε...

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στην Π. Κρήτης...

O περιφερειάρχης θα προσλάβει στην Περιφέρεια Κρήτης Επιστηµονικό Συνεργάτη σε θέµατα Κρητικής Μουσι...

Προσλήψεις 2 ειδικών συνεργατών στο Δ. Μεσσήνης...

O Δήμος Μεσσήνης προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη 2 Ειδικών Συνεργατών, σύμφωνα με τις διατάξεις τ...

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Ζαγοράς-Μουρεσίου...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόν...

Θέση ειδικού συνεργάτη στο Δ. Νότιας Κυνουρίας...

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη για τον το...

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας...

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς...

Προσλήψεις 2 μηχανικών στο Δ. Γαλατσίου...

O δήμος Γαλατσίου γνωστοποιεί την πρόσληψη 2 ειδικών συνεργατών με ειδικότητες Πολιτικού Μηχανικού (...

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Ηλιούπολης...

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 και τον ΟΕΥ του Δήμου Ηλ...

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Καλαμαριάς...

Ο δήμος Καλαμαριάς καλεί όσους διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη θέσης Ειδικού Συνεργ...

Προσλήψεις ειδικών συνεργατών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου...

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πρά...

Προσλήψεις 3 συνεργατών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας...

H Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο “ S...

Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δ. Σπάρτης...

O δήμος Σπάρτης κοινοποιεί την πρόθεση του για την πρόσληψη με επιλογή ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με...
Σελίδα 1 απο 3123 »