Απόφαση ΥΠΕΣ: Ποιοι συμμετέχουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλογής...

Συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για την επιλογή Γενικών Διευθυ...

Μιχελάκης: Συγκροτείται το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την επ...

Την απόφαση με την οποία συγκροτείται στο υπουργείο Εσωτερικών, Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την ...