Υπ. Παιδείας: Συνεχίζεται η υποβολή μηχανογραφικών υποψηφίων 5%...

Έως και τις 4 Σεπτεμβρίου καλούνται οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις ηλεκτρονικά, μέσω ...

Υπ. Παιδείας: Από αύριο η υποβολή μηχανογραφικών των υποψηφίων 5%...

Από αύριο 25 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου καλούνται οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθή...

Υπ. Παιδείας: Από 25 Αυγούστου τα μηχανογραφικά υποψηφίων 5%...

Από τις 25 Αυγούστου έως και τις 4 Σεπτεμβρίου καλούνται οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσε...