Βουλή: Συγκροτείται ειδική επιτροπή για διατλαντικές εμπορικές συ...

Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής διεπιστημονικής Επιτροπής με την ονομασία «Ειδική Επιτροπή της Βου...

Κ. Πουλάκης: Συστήνεται ειδική επιτροπή για την αναθεώρηση του θε...

Για τις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στα θέματα αυτοδιοίκ...

Ειδική επιστημονική επιτροπή για τα ΑμεΑ με χρόνιες παθήσεις...

Τον τερματισμό της ταλαιπωρίας των αναπήρων συμπολιτών μας με τις επαναλαμβανόμενες αξιολογήσεις μη ...