Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΣΠΑ στο ΥΠΕΣΔΑ (ΦΕΚ)...

Σε αναδιάρθρωση προχωρά η Ειδική Υπηρεσία – Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Εσωτερικών και ...