Πρόσληψη ειδικευμένου εργάτη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας...

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας ανακοινώνει την πρόσληψη ενός Ειδικευμένου Εργάτη (ΥΕ) με σύμβαση ΙΔΟΧ δ...

Θέση Ειδικευμένου Εργάτη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβ...

Πρόσληψη ειδικευμένου εργάτη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας...

Την πρόσληψη ειδικευμένου εργάτη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτ...