Πανελλήνιες 2017: Πώς θα εξεταστούν οι υποψήφιοι με αναπηρίες (εγ...

Εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εγκύκλιος με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εξέτασης των υποψηφ...

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ένταξη μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπ...

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία...