Υπ. Υγείας: Διαδικασίες για κατοχύρωση θέσης στη λίστα ειδίκευσης...

Εγκύκλιο που αφορά τις διαδικασίες για «την βεβαίωση άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ως απαιτούμενο δι...

Ειδίκευση 10.000 νέων σε πέντε επαγγέλματα με ζήτηση...

Την ευκαιρία να αποκτήσουν ειδίκευση στην πληροφορική, στα logistics, στο εμπόριο, στις εξαγωγές και...