ΡΟΗ
προηγ επομ

Δ. Θεσσαλονίκης: Εγκατάσταση κάδων για ανακύκλωση ρούχων και υποδ...

Την υλοποίηση της δράσης «Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης αποβλήτων ιματισμού» στα όρια του Δή...