Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ετικέτα: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για θέσεις σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό Eu-LISA (εγκύκλιος)

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) -Παράταση προθεσμίας...

Προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει δημοσιεύσει την ακόλoυθη προκήρυξη για την κάλυψη θέση με στοιχεία: ESMA/201 7/VAC10/AD5 Procurement Officer 12.06.2017. Σημειώνεται...

Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Σύμφωνα με το Α.Π. 3306/8-5-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό...

Προκήρυξη οκτώ θέσεων στον ευρωπαϊκό οργανισμό ΙΝΕΑ

Την προκήρυξη οκτώ  θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networks Executive Agency), γνωστοποιεί με εγκύκλιο του, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Δείτε θέσεις...

Προκήρυξη δύο θέσεων εργασίας σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Ο  Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) δημοσιεύει την προκήρυξη δύο θέσεων εργασίας. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA)

Σύμφωνα με το A.Π. 2823/19-4-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών...

Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογογνωμόνων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει δημοσιεύσει προκήρυξη για πλήρωση θέσεων Εθνικού Εμπειρογνώμονα. Η ανωτέρω προκήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του...

Προκήρυξη θέσης νομικού συμβούλου σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό (έγγραφο)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) για τη θέση του Νομικού Συμβούλου. Η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 24η Απριλίου...

Προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό (εγκύκλιος)

Την προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο τηςΕλευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu- LISA) με...

Παράταση υποβολής αιτήσεων για 5 θέσεις στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Eu-LISA (εγκύκλιος)

Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο...