Προκήρυξης θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών...

Σύμφωνα με το Α.Π.846/07.02.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (...

Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA...

Σύμφωνα με το Α.Π. 8757/6-12-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για θέσεις σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό ...

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφ...

Προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό...

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει δημοσιεύσει την ακόλoυθη προκήρυξη για την κάλ...

Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό...

Σύμφωνα με το Α.Π. 3306/8-5-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (...

Προκήρυξη οκτώ θέσεων στον ευρωπαϊκό οργανισμό ΙΝΕΑ...

Την προκήρυξη οκτώ  θέσεων στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (Ιnnovation and Networ...

Προκήρυξη δύο θέσεων εργασίας σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό...

Ο  Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) δημοσιεύει την προκήρυξη δύο θέσεων εργασί...

Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό (eu-LISA)...

Σύμφωνα με το A.Π. 2823/19-4-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Προκήρυξη θέσεων Εθνικών Εμπειρογογνωμόνων σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό...

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει δημοσιεύσει προκήρυξη για πλήρωση ...

Προκήρυξη θέσης νομικού συμβούλου σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό (έγγραφο...

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) για τη θέ...

Προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό (εγκύκλιος)...

Την προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πλ...

Παράταση υποβολής αιτήσεων για 5 θέσεις στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ...

Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ...
Σελίδα 1 απο 212 »