Προσλήψεις διοικητικών υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδ...

Σύμφωνα με το Α.Π. 990/13.02.2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων...

Την προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA), γνωστοποιεί με έγγραφο της, η Μόνι...

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (εγκύκλιος)...

Την προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA), κοινοποιεί με εγκύκλιο του, το υπου...

Πρόσληψη υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων...

Σύμφωνα με το Α.Π. 193/13.01.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...