Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσηs (ETF)...

Σύμφωνα με το Α.Π.2053/21-03-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης...

Σύμφωνα με το Α.Π.9131/18-12-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης...

Σύμφωνα με το Α.Π.9131/18-12-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσηs (ETF)...

Σύμφωνα με το Α.Π.8697/04-12-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσηs...

Σύμφωνα με το Α.Π.8697/04-12-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (έγγραφο)...

Σύμφωνα με το Α.Π.2811/18-04-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης...

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης (ETF) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης με στοιχεία:...

Προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (εγκύκλιος)...

Εγκύκλιο για την προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης,εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικ...

Πρόσληψη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης...

Την πρόσληψη εργαζομένου ανακοίνωσε ο  Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης  (ETF). Αναλυτικά, σύμφωνα ...