Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Άμυνας...

Σύμφωνα με το Α.Π. 1065/15-02-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Πρόσληψη στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας...

Σύμφωνα με το Α.Π. 1065/15-02-2018 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας...

Σύμφωνα με το Α.Π. 8251/21-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας...

Την προκήρυξη θέσης υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency – EDA),...

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας...

Σύμφωνα με το Α.Π. 7924/10-11-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προκήρυξης θέσεων υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας...

Σύμφωνα με το Α.Π. 7623/31-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προκήρυξη πέντε θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας...

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA) Σύμφωνα με το Α.Π. 6911...

Προκήρυξης θέσεων υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA)...

Σύμφωνα με το Α.Π. 6911/06-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...

Προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Άμυνας...

Εγκύκλιο για την προκήρυξη θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Αμυνας, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών κ...