Η ΚΕΔΕ στα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασί...

Η συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας εξασφαλίστη...

Στην Περιφέρεια Κρήτης η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφική...

Θέματα που αφορούν την νέα Προγραμματική Περίοδο (ΣΕΣ) 2014-2020 και η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμ...