Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ετικέτα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΚΕΔΕ στα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας

Η συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας εξασφαλίστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης  των υποψηφίων ιδρυτικών μελών του Ευρωπαϊκού...

Στην Περιφέρεια Κρήτης η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας για...

Θέματα που αφορούν την νέα Προγραμματική Περίοδο (ΣΕΣ) 2014-2020 και η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Μεσογειακό...