Σύνοδος των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου στην Αθήνα...

Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα, συναντώνται την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου ...

Λισαβόνα και Ρώμη με τα μάτια στραμμένα στην Αθήνα...

Τις συναντήσεις των ηγετών του Νότου της ΕΕ στην Αθήνα και των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ...