Υπ.Παιδείας: Συνεντεύξεις για τη θέση διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχο...

Η Επιτροπή αξιολόγησης και μοριοδότησης του υποψηφίου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία εκπαιδευτικού και εποπτι...

Υπ. Παιδείας: Ανακοινώθηκαν προσωρινοί πίνακες για αποσπάσεις στο...

Σε εκτέλεση των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 3 της Φ. 821/74513 /Η2/ 8-5-2017 Υπουργικής Απόφασης...