Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Ετικέτα: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου σε ευρωπαϊκό οργανισμό

Την προκήρυξη θέσης υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακος στο Χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA),...