Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΏΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ετικέτα: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΏΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΏΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων

Σύμφωνα με το Α.Π. 5912/06-09-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) δημοσιεύει την...

Προκήρυξη θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) προχωρά στην προκηρύξη δύο θέσεων. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό. Εγκύκλιος

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων

Την προκήρυξη θέσης υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), κοινοποιεί το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Τα στοιχεία της θέσης είναι: -ECHA/TA/2016/008 Temporary Agent (M/F) IT...

Προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (εγκύκλιος)

Την προκήρυξη θέσεων υπαλλήλων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), γνωστοποιεί με εγκύκλιο του, το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη...