Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ετικέτα: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ

Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (ERA)

Σύμφωνα με το Α.Π. 8179/17.11.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. στην Ε.Ε.), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) δημοσιεύει την ακόλουθη...