Προκήρυξη θέσης υπαλλήλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (...

Σύμφωνα με το Α.Π. 8179/17.11.2016 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση...