Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (εγκύκλιος)...

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης (ETF) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη για την κάλυψη μια...

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (εγκύκλιος)...

Την προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (EFT) με στοιχεία: ETF/REC/17/01 – Projects...