Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ετικέτα: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (εγκύκλιος)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εκπαίδευσης (ETF) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθη προκήρυξη για την κάλυψη μιας θέσης με στοιχεία: ETF/REC/17/02 – Communication Officers-creation of a reserve...

Προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (εγκύκλιος)

Την προκήρυξη θέσης στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (EFT) με στοιχεία: ETF/REC/17/01 – Projects Officers, γνωστοποίησε με εγκύκλιο του, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις...