Χαρίτσης: Στόχος μας είναι η βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη...

Στο μοντέλο της βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση αναφέρθηκε ο αναπλ...

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο: Πρόγραμμα κατάρτισης για 15.000 ανέργ...

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στην Ελλάδα, προωθεί πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποιήσης για άνεργο...