Π.Κρήτης: Ευρωπαϊκό έργο για ολιστική προσέγγιση στη διοίκηση μικ...

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργάνωσε την 3η Τεχνική Συνάντηση και το 2ο διακρατικό Θεματικό Σεμινάριο του ...

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο «BLUE ISLANDS»...

Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο «BLUE ISLANDS» (Γαλάζιες Νήσοι) του Ευρ...

Περιφέρεια Κρήτης: Ξεκινά η υλοποίηση του έργου CLEAN...

Το έργο CLEAN «Τεχνολογίες και ανοικτή καινοτομία για Περιφέρειες Χαμηλού Άνθρακα» έχει αρχίσει επίσ...

Περιφέρεια Κρήτης: Περιφερειακή συνάντηση φορέων για Ευρωπαϊκό Έρ...

Η Περιφέρεια Κρήτης οργάνωσε την πρώτη περιφερειακή συνάντηση των φορέων  (1st Stakeholder Group) στ...

Π. Κρήτης: 1η Πιλοτική Συνάντηση για την κεφαλαιοποίηση των αποτε...

Συνάντηση εργασίας για την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, εταίρος του ευρωπαϊκού έργου ...

Περ. Δυτικής Ελλάδος: Ενημερωτική ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Έργο «...

Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με θέματα υπολογιστικού νέφους (cloud computing) διοργανώνει η Περιφέρει...

Συντονισμός εργασιών για το έργο E-SENS από το Υπ. Διοικητικής Με...

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνάντησης για το Ευρωπαϊκό έργο E-SENS (Electronic Simple European Ne...