Το πρώτο στρογγυλό σχολείο της Ελλάδας βρίσκεται στην Αθήνα-Video...

Το στρογγυλό σχολείο του Αγίου Δημητρίου είναι σαν να έπεσε στην γη από άλλο πλανήτη. Εκεί στεγάζοντ...