Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Πώς αξιολογεί τις μεταρρυθμίσεις στ...

Αργά βήματα στη μεταρρύθμιση και βελτίωση του δημόσιου τομέα και των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον ...

Μερικώς «επιτυχημένα» τα μνημόνια λέει το ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Ελε...

Καυστικό εμφανίζεται το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) έναντι της Κομισιόν για την αποτελεσματικ...

Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό ...

Σύμφωνα με το A.Π.6738/2-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (...

Προκήρυξη θέσεων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο...

Σύμφωνα με το A.Π.6738/2-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (...

Προκήρυξη θέσεων στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο...

Σύμφωνα με το A.Π.6738/2-10-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (...