Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Ετικέτα: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Προκήρυξη θέσης σε ευρωπαϊκή κοινοπραξία

Με εγκύκλιο του, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, γνωστοποιεί την ανακοίνωση προκήρυξης θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU). ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Προκήρυξη θέσης σε ευρωπαϊκή κοινοπραξία

Σύμφωνα με το Α.Π. 4788/29.06.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), η κοινοπραξία Fusion for Energy δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη...

Προκήρυξη θέσης σε Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU)

Σύμφωνα με το Α.Π.498/26.01.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) έχει δημοσιεύσει...

Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία (εγκύκλιος)

Σύμφωνα με το Α.Π.498/26.01.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται ότι η Κοινοπραξία Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2 JU) έχει δημοσιεύσει...