ΧΥΤΑ Φυλής: Επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αναφορών...

Τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη Φυλή επισκέφθηκε σήμερα αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επ...