Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ετικέτα: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΡΧΗ

Προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή

Σύμφωνα με το Α.Π.7152/16.10.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) έχει δημοσιεύσει...

Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκή Αρχή

Την προκήρυξη τριών θέσεων σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), γνωστοποιεί με εγκύκλιο του, το υπουργείο Εσωτερικών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι αιτήσεις...