Προκήρυξη θέσης σε Ευρωπαϊκή Αρχή

Σύμφωνα με το Α.Π.7152/16.10.2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ...

Προκήρυξη θέσεων σε Ευρωπαϊκή Αρχή

Την προκήρυξη τριών θέσεων σε Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), γνωστοποιεί με εγκύκλι...