Σε προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων προχωρούν οι αρχαιοφύλακ...

Την προσωρινή αναστολή των απεργιακών τους κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αρχαιοφύλακες σε όλη την Ελλ...

Ευρωπαϊκές δεσμεύσεις για πλήρη διεθνή προστασία των ΠΓΕ και ΠΟΠ...

«Στις διαπραγματεύσεις που γίνονται (όπως στη συμφωνία ΤΤΙP μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ) θα προσπαθήσω να διαφ...