Δίωξη εναντίον δύο καθηγητών του ΑΠΘ για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κο...

Την άσκηση ποινικής δίωξης για υπεξαίρεση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εντολοδόχο, σε βαθμό κ...

Ολόκληρος ο οδηγός χρηματοδότησης για Περιφέρειες, Δήμους, ΜΚΟ κα...

Εκδήλωση, για την παρουσίαση του “Οδηγού Χρηματοδοτήσεων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτι...

Με ευρωπαϊκά κονδύλια η βιοκλιματική ανάπλαση Παιδικής Χαράς στο ...

Σε λίγους μήνες, ο Δήμος Περιστερίου θα διαθέτει το πιο όμορφο και σύγχρονο σημείο – χώρο της Αττική...

Πώς ευρωπαϊκά κονδύλια γίνονταν σφαίρες και όπλα μέσω ΜΚΟ...

Οικονομική ενίσχυση ενόπλων ομάδων στην Αφρική με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διπλωμάτες που κρύβ...