Π.Κρήτης: Ημερίδα για «Ευρωπαϊκά Εργαλεία για Καινοτομία & Α...

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης οργανώνει ενημερωτική ημερί...

Καλαμάτα: Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο για Ευρωπαϊκά εργαλεία...

Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο με θέμα «Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Εργαλεία – Ευκαιρίες Ανάπτυξης για...