Εφορία Αρχαιοτήτων Αργολίδας: 21 θέσεις εργασίας στη συντήρηση αρ...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, συνολικά 21 ατόμων, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου ...