Προσλήψεις 2 φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων...

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμ...

Προσλήψεις 2 φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων πρόσληψη ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί...

Προσλήψεις 2 αρχαιολόγων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων...

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασία...