Πρόσληψη 2 φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυταν...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν 2 ...

Προσλήψεις 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτα...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων ...

Προσλήψεις 11 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτ...

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Φθιώτιδας και Ευρυτανίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και...