Προσλήψεις φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμ...

Προσλήψεις 3 φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων ...

Προσλήψεις 4 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων ...

Προσλήψεις 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων ...

Θέσεις 2 Φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων ...

Πρόσληψη 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου...

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για τη...

Προσλήψεις φυλάκων στο Μουσείο Ζακύνθου (προκήρυξη)...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά 2 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνο...