Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Ετικέτα: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Προσλήψεις 9 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Η Εφορεία Αρχαιοτητών Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες...

Προσλήψεις 9 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας,...

Πρόσληψη Φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, που...

Προσλήψεις 5 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ανασκαφικές έρευνες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για...

Προσλήψεις επιστημονικού και ειδικευμένου προσωπικού σε ανασκαφή στη Βοιωτία

Στην προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, 1 ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγου, και ειδικευμένων εργατών, 3 ατόμων με ειδικότητα ΔΕ Εργατοτεχνίτη και ελλείψει αυτού ΥΕ...

Πρόσληψη 10 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας

Ανακοινώνεται η  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων...