Προσλήψεις 8 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 8 ατόμων ...

Ημερήσιοι φύλακες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμ...

Προσλήψεις 9 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας...

Η Εφορεία Αρχαιοτητών Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και ...

Προσλήψεις 9 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας...

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για ...

Πρόσληψη Φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων ...

Προσλήψεις 5 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με...

Προσλήψεις επιστημονικού και ειδικευμένου προσωπικού σε ανασκαφή ...

Στην προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, 1 ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Αρχαιολόγου, και ειδικε...

Πρόσληψη 10 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας...

Ανακοινώνεται η  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10...