Προσλήψεις 15 φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 15  ατόμω...

Προσλήψεις 7 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων ...

Προσλήψεις 21 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 21 ατόμων...

Πρόσληψη 22 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύ...