Πρόσληψη φύλακα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ημερήσιου φύλ...

Πρόσληψη φύλακα στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης...

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ...

Θέση συντηρητή στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης...

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστηµονικού προσω̟ικού, µε σύµβαση εργασίας...

Προσλήψεις 8 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης ανακοινώνει την πρόσληψη επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, ...

Προσλήψεις 10 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης ανακοινώνει την πρόσληψη ε̟πιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσω̟ικού,...

Πρόσληψη φύλακα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής (προκήρυξη)...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για...