Προσλήψεις 12 ατόμων στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου...

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμ...

Προσλήψεις 7 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 7 ατόμων ...

Προσλήψεις 3 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύ...

Προσλήψεις Φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου...

H εφορεία αρχαιοτήτων ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμ...

Προσλήψεις 3 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και ειδικευµένων εργατών, µε σύµβαση εργασίας ιδιω...

Πρόσληψη 7 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου...

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων για τ...