Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ετικέτα: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Προσλήψεις 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό...

Πρόσληψη αρχαιολόγου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, με...

Πρόσληψη συντηρητή στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό...

Προσλήψεις 16 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών...

Προσλήψεις 14 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 14 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας. Η Εφορεία...

Προσλήψεις 10 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό...

Προσλήψεις 23 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστηµονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών...

Θέση Αρχαιολόγου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Ανακοινώνεται η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, του υποέργου 6 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες Πρέβεζας» της Πράξης «Έργα συλλογής...

Προσλήψεις 3 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Ανακοινώνεται η προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, του υποέργου «Διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και Εργασιών» στο πλαίσιο της Πράξης «Κατασκευή...

Προσλήψεις 3 ατόμων στην Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 3 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, που...