Προσλήψεις 5 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων (Διοικητικού-Λογιστικού, Τεχνικός Συ...

Προσλήψεις 251 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης...

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 251 ατόμων για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφώ...

Προσλήψεις φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης...

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση διάρκειας 7 μηνών, δύο ημερήσιων φ...

Προσλήψεις 2 φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 Ημερήσιων Φυλάκων Αρχαιοτητών με σύμβαση ΙΔ...

Προσλήψεις 4 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ατόμων για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών ...

Προσλήψεις 6 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης...

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων (ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού) με εξειδ...

Προσλήψεις 12 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ. Δείτε την προκήρυξ...

Προσλήψεις 74 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 74 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών. ΠΡ...

Προσλήψεις 6 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών ...

Προσλήψεις 6 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβ...

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων (ΠΕ Αρχαιολόγοι, ΤΕ Συντηρητών Αρχαι...

Προσλήψεις 245 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ...
Σελίδα 1 απο 212 »