Προσλήψεις 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκ...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ημερήσι...

Θέση Ημερήσιου Φύλακα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορ...

Θέσεις 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού υψη...

Πρόσληψη ενός ατόμου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας...

Την προκήρυξη πρόσληψης ενός Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή ελλείψει αυτού ενός Τεχνικού Σ...