Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Ετικέτα: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Θέση Ημερήσιου Φύλακα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών...

Θέσεις 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των...

Πρόσληψη ενός ατόμου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας

Την προκήρυξη πρόσληψης ενός Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ή ελλείψει αυτού ενός Τεχνικού Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου...