Προσλήψεις 87 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 87 ατόμων...

Προσλήψεις 17 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα Μουσεία και στ...

Προσλήψεις 84 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας...

Ανακοινώνεται η προσληψη για την κάλυψη εποχικών αναγκών προκειμένου να λειτουργήσουν τα Μουσεία και...

Προσλήψεις 11 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ανακοινώνει την πρόσληψη 11 φυλάκων μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2017 για τ...

Προσλήψεις ατόμων σε ανασκαφές στην Ηλεία...

Στην προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού, 3 ατόμων με ειδικότητα ΥΕ Ειδικευμένου Εργάτη και...

Προσλήψεις 10 ατόμων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας (προκήρυξ...

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα α...