Προσλήψεις 120 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας...

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων ερ...

Προσλήψεις 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού και λο...

Πρόσληψη φύλακα στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για τη...

Προσλήψεις 426 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω ε̟ιστηµονικού προσω̟ικού και ει...

Προσλήψεις 81 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας...

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστηµονικού προσωπικού και ει...

Πρόσληψη 484 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας...

Ανακοινώνεται ̟πρόσληψη  ε̟πιστηµονικού ̟προσω̟ικού και ειδικευµένου ̟προσω̟ικού, µε σύµβαση εργασία...

Πρόσληψη 37 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας...

Την πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού...