Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ετικέτα: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Προσλήψεις 426 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω ε̟ιστηµονικού προσω̟ικού και ειδικευµένου προσωπικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση...

Προσλήψεις 81 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

H Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστηµονικού προσωπικού και ειδικευµένου προσωπικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση...

Πρόσληψη 484 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Ανακοινώνεται ̟πρόσληψη  ε̟πιστηµονικού ̟προσω̟ικού και ειδικευµένου ̟προσω̟ικού, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση των σωστικών ανασκαφών στο Ορυχείο Πεδίου Αµυνταίου. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πρόσληψη 37 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας

Την πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, για το χρονικό...