Προσλήψεις 4 φυλάκων στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου...

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένο...

Προσλήψεις 3 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών ατό...

Προσλήψεις 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού 2 ∆Ε εργατοτεχνιτών, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµ...

Πρόσληψη 5 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένο...

Προσλήψεις 6 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβα...

Προσλήψεις φυλάκων στο Διδυμότειχο

Στην προκήρυξη πρόσληψης 2 ατόμων, με ειδικότητα ΔΕ Ημερήσιων Φυλάκων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού...

Θέσεις 2 Φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου...

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυ...

Πρόσληψη 4 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου...

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων γ...