Προσλήψεις 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 2 ημερησίω...

Προσλήψεις 3 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων ...

Προσλήψεις 7 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας ανακοινώνει 7 θέσεις επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβασ...

Προσλήψεις 7 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίο...

Προσλήψεις φυλάκων στην Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμων ...