Προσλήψεις 20 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 20 ατόµων...

Προσλήψεις 5 ατόμων στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής...

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικ...

Προσλήψεις 20 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, µε σύµβ...

Προσλήψεις 3 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και προσω...

Προσλήψεις 20 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 20 ατόµων...

Θέση Αρχαιολόγου στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής...

H Eφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού, µε σύµβα...

Πρόσληψη 14 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής...

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αν. Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και τεχνιτών, µε...

Πρόσληψη 2 ατόμων στην Εφορεία Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσω...

Την πρόσληψη των παρακάτω τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέν...

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής: Προσλήψεις φυλάκων σε αρχ...

Προκήρυξη για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 3 ατόμω...